Enkät gällande den gemensamma tvättstugan

Denna enkät åsyftar att kartlägga nyttjandegraden av föreningens gemensamma tvättstuga. Syftet är att ”ta pulsen” på medlemmarna, därefter sammanställa ett underlag för beslut kring om vi alls ska ha en gemensam tvättstuga och i så fall under vilka former.

Ange ett nummer från 111 till 372.
1. Jag nyttjar den gemensamma tvättstugan(Obligatoriskt)
Välj det alternativ som bäst beskriver hur ofta du nyttjar den gemensamma tvättstugan.
Här kan du exempelvis motivera varför/varför inte du nyttjar den gemensamma tvättstugan.
2. Tycker du att föreningen behöver en gemensam tvättstuga?(Obligatoriskt)
Då samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare och den gemensamma tvättstugan medför kostnader för alla medlemmar, oavsett om man nyttjar den eller ej, anser vi frågan relevant.
Här får du gärna, helt oavsett ditt svar på fråga 1, motivera ditt svar.
3. Hur skulle du ställa dig till möjligheten att lämna tillbaka tvättstugenyckeln och erbjudas viss ekonomisk kompensation för att du inte nyttjar tvättstugan?(Obligatoriskt)
Detta kan betraktas som en rättvisefråga, att de som inte nyttjar tvättstugan inte heller ska behöva bekosta den.
4. Hur skulle du ställa dig till att införa en avgift för att nyttja tvättstugan, förslagsvis en fast kostnad per månad + en avgift per bokningstillfälle?(Obligatoriskt)
Att införa ett digitalt bokningssystem och ta ut en avgift för de tillfällen man tvättar kan vara ett alternativ att fortsatt motivera en gemensam tvättstuga.
5. Hur skulle du ställa dig till att helt enkelt lägga ner tvättstugan och nyttja lokalen till annat ändamål?(Obligatoriskt)
Återigen, helt oavsett hur du själv svarat på fråga 1 vill vi veta vad du anser om föreningen skulle lägga ner tvättstugan, ett beslut som föreningens medlemmar i så fall måste ta på ett årsmöte/stämma.
Här kan du exempelvis motivera ditt svar med förslag på alternativt nyttjande av lokalen, exempelvis som någon form av gemensamhetslokal, hyra ut till verksamhet eller liknande.