Allmän Information

Här hittar du information om hur saker fungerar hos oss på Solhöjden.
Se också våra ordningsregler för vad man får och inte får göra och kontakter för ytterligare information, frågor och felanmälan.

Adresser

Fullständig adress är Neversvägen 31, Neversvägen 33 eller Neversvägen 35 med postnummer 22479 och ort Lund.

Lägenhetsnummer i föreningen är tresiffriga där första siffran anger huset (lgh 1xx för Neversvägen 31, lgh 2xx för Neversvägen 33 och lgh 3xx för Neversvägen 35) och andra siffran är våningen (x1x för entréplan och x7x för sjunde våningen). Sista siffran anger lägenhet inom våningen där xx1 är första till vänster sett från hissen/trappan.

Folkbokföringens fyrsiffriga lägenhetsnummer kan fås genom att ta ”1000”, byt ut andra siffran mot våningen (med 0 för entréplan) och byt ut sista siffran mot samma som i föreningens lägenhetsnummer. T.ex. lgh x63 får nummer 1503 och lgh x11 får nummer 1001. Observera att samma lägenhetsnummer förekommer i alla husen så husnummer måste också användas för att ange vilken lägenhet i föreningen som menas.

Förvaltning

Riksbyggen har genom avtal uppdraget att förvalta och sköta föreningens egendom. I Riksbyggens åtagande ingår ekonomisk och teknisk förvaltning, yttre och inre skötsel av gemensamma ytor och utrymmen, handläggning av brand- och säkerhetsfrågor och jourverksamhet.

Månadsavgifter

I månadsavgiften ingår värme, vatten, grundutbud med TV-kanaler från Tele2, bredband 1 Gbit/s från Bredband2 samt bostadsrättstillägg för hemförsäkringen.
Kostnaden för tv och bredband samt förbrukning och administrativ kostnad för lägenhetens el tillkommer som separata poster på avierna.

Avier för månadsavgifterna skickas ut av Riksbyggen månadsvis i förväg och förfaller i slutet av månaden.

Vid överlämning gäller att betalningsansvaret tillhör den som äger lägenheten den förste i månaden. Vid överlämningar mitt i en månad betalar säljaren för hela månaden men säljare och köpare kan t.ex. själva bestämma att addera avgiften för köparens del av månaden på köpesumman.

Andra avgifter

Vid överlåtelse av lägenheten tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5% av ett prisbasbelopp (1312,50 kr för 2023) av köparen.

Vid pantsättning av lägenheten tar föreningen ut en avgift på 1% av ett prisbasbelopp (525 kr för 2023).

Vid uthyrning i andra hand tillkommer en årlig avgift om 10% av ett prisbasbelopp (5250 kr för 2023). Observera att andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen.

Parkering

Föreningen är delägare i den gemensamma parkeringsanläggningen genom deltagande i Samfälligheten Solfångaren, som administrerar och handlägger frågor för denna. Anläggningen består av parkeringsdäck i tre plan, vilka genom avtal förvaltas och sköts av Riksbyggen. Övriga deltagare i Samfälligheten är Heimstaden, som äger fastigheterna Neversvägen 41, 43 och 45 samt Brf Solfångaren 5, som omfattar husen på Neversvägen 37 och 39.

Vår förening förfogar över 83 parkeringsplatser på mellan och nedre plan i garaget, varav 8 platser på mellanplan utrustats med ladduttag för elbilar. Avgiften är för närvarande 300 kr/månad för plats utan ladduttag, och 500 kr/månad för de med ladduttag. Elförbrukning tillkommer och debiteras på månadsavi i efterskott. Utöver dessa finns också 4 MC-platser som kostar 100 kr/månad.

Observera att parkeringsplatserna i garaget är personliga, d.v.s. de följer inte med lägenheten vid överlämning. Medlemmar utan parkering har dock företräde framför de som redan har en eller flera platser.

Besökare parkerar på markerade platser och betalar i automaten framför garaget. Besöksparkeringen sköts av LKP och avgiften är för närvarande 7 kr/timme eller 50 kr/dygn. Betalning sker via Parkster eller EasyPark.

Parkering intill husen är bara tillåtet med handikapptillstånd på markerad plats. Det är dock tillåtet för alla att köra fram till entréerna för i och ur-lastning men undvik att köra eller parkera på gräsytorna då de slits och blir fula.

Om det finns behov att köra förbi Neversvägen 33 kan vägbommen öppnas med de vanliga lägenhetsnycklarna.

Andra Gemensamma Utrymmen

I varje hus finns rum för sopsortering, cykelparkering, och barnvagnar.

El

Föreningen tillämpar gemensam el med individuell debitering. Det betyder att medlemmarna tecknar inget eget elavtal utan använder föreningens el. Förbrukning per lägenhet mäts av föreningen och debiteras med 3 månaders fördröjning på samma avi som månadsavgifterna till föreningen. Föreningen tar ut en fast avgift (i nuläget 45 kr/månad) för administration av elmätningen. Detta ska jämföras med de fasta avgifterna till nätägare och elbolag som annars skulle betalas för ett individuellt elavtal.

Efter överlämning kommer säljaren att få ytterligare avier för elen de månader som ännu inte är betalda och köparen kommer inte få någon debitering för förbrukning av el de första månaderna efter inflyttning.

Säkringar och jordfelsbrytare finns bakom en lucka i närheten av entrén till varje lägenhet.

Säkringar till gemensamma utrymmen samt elmätare och huvudsäkringar för lägenheterna är placerade i ett centralt rum i varje hus. I fall något där behöver bytas/återställas/lagas kontakta Riksbyggen. Några personer i styrelsen har också nyckel till dessa utrymmen och kan hjälpa till i enklare fall, men observera att de inte har någon jour och därför inte alltid är tillgängliga.

Föreningen har under 2021 installerat solpaneler på samtliga tre hus.

Bredband

Internetuppkoppling med 1 Gbit/s från Bredband2 ingår i månadsavgiften.

Anslutning finns i alla lägenheter och är alltid aktivt, d.v.s. ingen aktivering eller registrering är nödvändig.

Det primära uttaget finns bakom en lucka i klädkammaren eller entrén. De flesta lägenheter har dock anslutningen vidarekopplad till uttaget i något av lägenhetens rum. Uttagen i övriga rum är som regel kopplade till det fasta telefonnätet och abonnemang kan tecknas hos valfri telefonoperatör. Vilka uttag som är kopplade till vad beror vad som valts av resp. lägenhetsinnehavare när bredbandet kopplades in och eventuella förändringar som gjorts där efter.

TV

Digitalt grundutbud från Tele2 (f.d. ComHem) ingår i månadsavgiften. Ytterligare TV-kanaler kan fås genom att teckna eget avtal med Tele2.

Vatten/Värme/Avlopp

Vatten, värme, och avlopp ingår i månadsavgiften.

Vatten till lägenheten kan stängas av med kranar bakom en plåtlucka i badrummet. Obs, stäng inte av med huvudkranarna i källartaket då det kommer påverka flera lägenheter.

Värmesystemet, inkl. radiatorerna i lägenheterna, är föreningens ansvar och ska aldrig ändras eller luftas av enskilda boende. I varje lägenhet finns dock en plåtlucka med kranar för värmen till lägenheten som kan stängas vid allvarliga problem i väntan på att det kan bli lagat av föreningen.

Avloppen i lägenheten är den boendes ansvar medan avloppsstammarna som används av flera lägenheter är föreningens ansvar. Tänk på att inte hälla fett i avloppet då det stelnar när det svalnar och kan orsaka stopp.

Nycklar

Nycklarna för lägenhetsdörrarna passar även till ytterdörrar och gemensamma utrymmen i huset som miljörum, cykelrum och förråd. De passar även till bommen utanför hus 33. Till postfacket är det separata nycklar.

Entrédörrarna på husens framsida går även att öppna med passerkod eller via porttelefon.

Inga huvudnycklar finns (varken i föreningen eller hos Riksbyggen) som passar till lägenhetsdörrarna. Det betyder att fastighetsskötare eller servicepersonal inte kan komma in själva utan måste bli insläppta om de behöver utföra arbete i lägenheterna.

Lägenhetsnycklarna är spärrade och kan inte kopieras fritt. För att få fler nycklar, kontakta Riksbyggen för att få den nyckelrekvision som krävs för att låsfirman ska kunna tillverka fler.

Ursprungliga nycklar till varje lägenhet är 3 st men observera att vid en överlämning kan antalet nycklar variera om tidigare ägare har tappat bort eller kopierat upp fler nycklar.

Förråd

Till varje lägenhet tillhör ett förråd på bottenvåningen. Undantag är marklägenheterna 111 och 211 som istället har egna förråd i lägenheterna. Förråden låses med hänglås vilket inte ingår utan måste införskaffas av lägenhetsinnehavaren.

Postfack

Post och tidningar levereras till postfack i husets entré. Till varje lägenhet tillhör 2 st nycklar för postfacket. Större paket levereras till ombuden Ica Malmborgs Tuna på Tunavägen 39 (Posten), Ica Supermarket på Fäladstorget 14 (Schenker), eller Ica Nära Tornet på Uardavägen 131 (Bring/DHL).

Även om det är möjligt att själv byta namn-etiketten på utsidan av postfacket så finns namnen även på fler ställen, inkl. en etikett innanför luckorna som brevbäraren ser, och i listan vid porttelefonen. Kontakta därför styrelsen för att få namn tillagda, borttagna, eller ändrade. Det är ju också snyggare med samma stil på alla lapparna.

Detta gäller så klart även för andrahandsuthyrningar eller inneboende som vill kunna ta emot post och besökare. Vid överlåtelser av lägenheter använder vi namnen från kontraktet om inget annat meddelats till oss. Om det ska vara andra namn (t.ex. fler familjemedlemmar) så kontakta gärna styrelsen innan ni flyttar in.

Balkonginglasning

Föreningen har valt ett system för inglasning från Windoor Sverige AB. För prisuppgifter och mer information kontakta Windoor på telefon 040-631 23 00 eller www.windoor.se.

Senast uppdaterad 2024-05-17