Kamerabevakning

Bevakning med kamera i Brf Solhöjden, org.nr. 769604-1354

Ansvarig

Styrelsen i Brf Solhöjden.

Kontakt

styrelsen@brfsolhojden.se

Bakgrund

Årsstämman har, efter att andra alternativa trygghetsskapande åtgärder vidtagits och utvärderats, beslutat att installera kamerabevakning efter upprepade inbrott, stölder och skadegörelse i fastigheterna.

Syfte

Att försvåra för obehöriga att ta sig in i fastigheterna för att på så sätt förhindra inbrott och öka tryggheten för våra medlemmar. Syftet är vidare att kunna bistå till att utreda brott.

Rättslig grund

Vi som bostadsrättsförening behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka men styrelsen ansvarar för att kamerabevakningen är laglig.

Styrelsen anser, med stöd av årsstämman och med hänsyn till ovan bakgrund av upprepade inbrott, stölder och skadegörelse att behovet av kamerabevakning väger tyngre än individens intresse av att inte bli bevakad, vilket är en förutsättning för själva kamerabevakningen enligt dataskyddsförordningen.

Kameror/Lagring

Samtliga kameror bevakar dygnet runt. Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord och raderas automatiskt efter 14 dagar. Systemet har inte ljudupptagning.

Personuppgiftsansvarig

Av årsstämman vald styrelseordförande.

Dina rättigheter

För att få ta del av inspelningar måste det inträffade kunna kopplas till en händelse som löper under brottsbalken samt endast efter att myndighet såsom t.ex. polis eller domstol bett om att få se det inspelade materialet.

Information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och om vad du kan göra om du blir bevakad finns på www.imy.se.

Senast uppdaterad 2023-02-08