Dokument

Nyhetsbrev

Du kan hitta alla nyhetsbrev under Föreningen > Nyhetsbrev eller genom att klicka här.

Årsredovisningar

Senaste: 2017

Tidigare: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013, 2014, 2015, 2016

Stadgar

Gällande: Stadgar från 2015-10-28 (Riksbyggens normalstadgar brf från 2014)
Stadgar från 2015-10-28 med sökbar text (ej underskriven)

Kommande: Förslag till nya stadgar (Riksbyggens normalstadgar brf från 2016)
Skillnader mot nuvarande stadgar
Nya stadgar antas av enkelt majoritetsbeslut på en stämma följt av två tredjedels majoritet på en efterföljande stämma. Det första beslutet togs på årsstämman 2017. Det andra beslutet kommer tas på nästa stämma eller senast årsstämman 2018 om ingen annan stämma hålls.

Tidigare:
Stadgar från 2012-04-03 till 2015-10-28 (Riksbyggens normalstadgar brf från 2004)
Stadgar från 2004-09-23 till 2012-04-03

Försäkringsbevis för bostadsrättstillägg

Senaste: 2019

Tidigare: 20132014, 2015, 2016, 2017,  2018

Ritningar

Planlösningar för lägenheterna:
111, 211 – 3 RoK, 84 kvm med uteplats i söder och öster
x21, x31, x41, x51, x61 – 3 eller 4 RoK, 108 kvm med balkong mot söder (och väster)
x22, x32, x42, x52, x62 – 3 RoK, 82 kvm med uteplats eller balkong mot väster
x23, x33, x43, x53, x63 – 3 RoK, 85 kvm med uteplats eller balkong mot väster
x24, x34, x44, x54, x64, x71 – 3 RoK, 85 kvm med balkong mot söder
x25, x35, x45, x55, x65, x72 – 2 RoK, 61 kvm med balkong mot söder

Blanketter

Blanketter för andrahandsuthyrning, överlåtelseavtal, ansökan om medlemskap, och fullmakt vid stämma finns hos Riksbyggens kundtjänst.