Mäklarinfo

Ska du sälja? Det var tråkigt! Här har vi samlat lite information för både dig och din mäklare gällande processen.

Förvaltning

Riksbyggen sköter både vår ekonomiska och tekniska förvaltning.

Medlemsansökan och mäklarbild

Överlåtelser och medlemsansökan hanteras via Riksbyggens överlåtelse-portal https://overlatelse.riksbyggen.se. Här kan din mäklare även köpa mäklarbilder för din lägenhet.

Tillsyn

Vi tillämpar ingen tillsyn av lägenheter vid överlåtelse.

Avgiftshöjningar

Inför 2023 höjdes avgifterna med 2%. Samtidigt infördes separat debitering av TV-/bredbandsavgift vilka ingår som obligatoriska tillägg.

Gemensam el, tv-utbud och bredband

Föreningen har gemensam el som debiteras med 3 månaders fördröjning. För detta tillämpas en administrativ avgift på 45 kr/månad. Inga andra avgifter utöver själva förbrukningen tillkommer.

Föreningen har även ett gruppavtal med Tele2 (f.d. ComHem) gällande digitalt grundutbud med ett 10-tal kanaler. Detta debiteras separat med 85 kr/månad.

Vi har även upphandlat en snabb, gemensam bredbandsanslutning på 1 Gbit/sek via Bredband2 för vilket tillkommer 75 kr/månad.

Ovanstående är obligatoriska tillägg som inte kan förändras eller förhandlas bort.

Juridisk person

Föreningen tillåter inte juridiska personer som ägare.

Delat ägande

Föreningen godkänner generellt sett delat ägande så länge att någon av ägarna bor i lägenheten.

Renoveringar/underhåll

Genomfört underhålls återfinns i senaste årsredovisningen. Under 2020 har även underhållsspolning genomförts i samtliga lägenheter och stammar, samt målning av loftgångar, trapphus och entréer.

Under 2021 installerades solceller på samtliga tre huskroppar. I samband med detta genomfördes även omläggning av takpappen. 2022 installerades FX (frånluftsåtervinning) i syfte att minska fjärrvärmeförbrukningen. I samband med detta tilläggsisolerades vindarna, och det infördes även prognosbaserad styrning av värmesystemet.

Större underhåll av vikt i närtid: Föreningen planerar reparation och ommålning av fasaderna i perioden 2023-2025.

Stambyte

Husen byggdes 2006-2007 så inget stambyte är planerat förrän 2046, det är dock inlagt i underhållsplanen och vi tillämpar evig avsättning.

Årsredovisningar

Samtliga årsredovisningar finns på sidan Dokument.


Saknar du någon information? Kontakta styrelsen så svarar vi på dina frågor och lägger upp dem här!

Senast uppdaterad 2023-02-20