Mäklarinfo

Ska du sälja? Det var tråkigt! Här har vi samlat lite information för både dig och din mäklare gällande processen.

Förvaltning

Riksbyggen sköter både vår ekonomiska och tekniska förvaltning.

Medlemsansökan och mäklarbild

Överlåtelser och medlemsansökan hanteras via Riksbyggens överlåtelse-portal https://overlatelse.riksbyggen.se. Här kan din mäklare även köpa mäklarbilder för din lägenhet.

Tillsyn

Vi tillämpar ingen tillsyn av lägenheter vid överlåtelse.

Avgifthöjningar

Ingen avgiftshöjning är planerad för 2021.

Juridisk person

Föreningen tillåter inte juridiska personer som ägare.

Delat ägande

Föreningen godkänner generellt sett delat ägande så länge att någon av ägarna bor i lägenheten.

Renoveringar/underhåll

Genomfört underhålls återfinns i senaste årsredovisningen. Under 2020 har även underhållsspolning genomförts i samtliga lägenheter och stammar, samt målning av loftgångar, trapphus och entréer påbörjats.

Under 2021 kommer taken att bytas och solcellsanläggningar att installeras, och en ny, bättre utomhustrappa på ”baksidan” av hus 31 kommer att anläggas istället för den grustrappa som finns idag.

Stambyte

Husen byggdes 2006-2007 så inget stambyte är planerat förrän 2046, det är dock inlagt i underhållsplanen och vi tillämpar evig avsättning.

Årsredovisningar

Samtliga årsredovisningar finns på sidan Dokument.


Saknar du någon information? Kontakta styrelsen så svarar vi på dina frågor och lägger upp dem här!

Senast uppdaterad 2020-10-29