Laddstolpar för elbil, argument

Argument för, för föreningen

Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar installerar laddningsutrustning eller tillhandahåller på annat sätt möjlighet att ladda elbil. I vår omedelbara närhet har Brf Djingis Khan ett antal stolpar installerade, och flera föreningar har gått ut med förfrågningar till sina medlemmar kring intresset. Bland annat på Järnåkravägen i Lund har man gått ut med intresseförfrågan till medlemmarna, och i en förening på Utsättaregränden på Norra Fäladen har föreningen låtit installera en separat elmätare på eluttaget i ett hyrt garage för att kunna avskilja den enskildes förbrukning för laddning av elbil.

Blickar vi tillbaka några få år så var det fiberanslutet internet som var i ”ropet”, då man ansåg att en fiberanslutning var ett bra sätt att höja värdet på sin fastighet. Så här i efterhand kan nog konstateras att detta argument visst kunnat påverka priserna i det korta perspektivet, men att det nu snarare handlar om en ”hygienfaktor” att man har tillgång till en vettigt snabb internetanslutning och att bostaden annars inte anses lika attraktiv. Det är rimligt att anta att vi kommer att se en liknande utveckling kring möjligheterna att ladda elbil då allt fler är/blir beroende av att kunna ladda sin bil vid hemmet, och för att fortsatt vara en attraktiv förening för både befintliga medlemmar och kommande spekulanter ser vi det rimligt att vi också ska utreda frågan.

Inom ramen för regeringens initiativ ”Klimatklivet” ges nu investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Stödet administreras av Naturvårdsverket och man kan för närvarande ansöka om stöd motsvarande 50% av kostnaden för installation av laddstolpar, vilket gör att man kan hålla nere den totala investeringskostnaden till ett minimum.

Argument för, för den enskilde brf-innehavaren

Delvis pga regeringens nya ”bonus malus”-system för fordonsskatt och ökande kostnader för drivmedel är det allt mer attraktivt att köra på el, helt eller delvis.

En ”normal” bil drar ca 0,6 liter bränsle/mil á 15:-, det är ca 9:-/mil. En bil som går på el drar 1,5-2,5kWh/mil beroende på bilmodell, körsätt och väderförhållanden, vilket med vårt centrala avtal är detsamma i kronor. Att elbilar har lägre servicekostnader är ytterligare ett argument för elbil, bortsett från miljöaspekterna. Debitering av laddningen sker separat från lägenhets-elen.

Målsättningen är att installationen ska vara kostnadsneutral för de lägenhetsinnehavare som inte avser nyttja möjligheten till elbilsladdning, men vid eventuell försäljning av lägenheten drar man ändå nytta av de fördelar som ges av att möjligheten finns i föreningen.

Anmäl intresse för laddplats här!