Målning av loftgångar

Inom de närmaste veckorna kommer SANDÅ Måleri att påbörja blästring och målning av taken och sedermera träpanelen i loftgångarna.

Det kommer att ryka en hel del, därför är det jätteviktigt att samtliga fönster ut mot loftgångarna är stängda samt att allt i loftgångarna är undanplockat, inkl. dörrmattor!

Efter att loftgångarna är klara kommer trapphusen och entréerna att målas.

Styrelsen


Painting of attic corridors

In the next few weeks, SANDÅ Måleri will start blasting and painting the ceilings and later the wooden panel in the attic corridors.

It will be very dusty, so it is very important that all windows facing the attic corridors are closed and that everything in the attic corridors is re- moved, incl. doormats!

Once the attic corridors are completed, the stairwells and entrances will also be painted.

The board