November 2011

  • Avgiftshöjning med 5% från januari 2012
  • Vi är nu en Riksbyggeförening
  • Ombyggnad av föreningslokalen för att kunna säljas
  • Åtgärder för att göra P-huset säkrare P-hus
  • Minskade sopkärl

2011-11-Nyhetsbrev.pdf