Februari 2013

  • Föreningslokalen uthyres i väntan på försäljning
  • Hala loftgångar
  • Avgiftshöjning med 3% från januari 2013
  • Fasadalger
  • Detaljplan för Solbjersområdet
  • Balkonginglasning

2013-02-Nyhetsbrev.pdf