November 2014

  • Avgiftshöjning med 1,8% från januari 2015
  • Informationsmöte och extra föreningsstämma om gemensamt elavtal i januari
  • Planerat elavbrott i garaget
  • Möjlighet att ställa upp förrådsdörrarna
  • Plåtar i loftgångarna för att hindra löv, regn och snö
  • Översyn av namnskyltar

2014-11-Nyhetsbrev.pdf