April 2015

  • Elavbrott för ombyggnad av elcentralerna
  • Dålig sopsortering
  • Uppmaning att inte röka kring husen
  • Möjlighet att ställa upp ytterdörrar
  • Elproblem i hus 35
  • Ventilationer får ej blockeras
  • Utförsäljning av gamla cyklar och barnvagnar

2015-04-Nyhetsbrev.pdf