Nyhetsbrev

Här hittar du de nyhetsbrev som delats ut genom åren tillsammans med en kort sammanfattning av innehållet.

September 2018

Inglasning av balkong
Laddstolpar för plug-in-hybrid
Facebook-grupp för boende i föreningen
In/utflyttning
Bredband
Vattenavstängning – så gör du
Tvättstugan
Cyklar
Hissarna

Juni 2017

Bötfällning av parkering på gräsytorna
Inbjudan till gemensam grillkväll
Byte av portkoder
Nytt kamerasystem i garaget

April 2017

Utförsäljning av gamla cyklar
Beställning av ljudfällor
Uppmaning att inte ställa om termostaterna i trapphusen
Anläggning av grusstig in mot Solbjer
Påminnelse att testa brandvarnare

September 2016

Skötsel av avlopp
Utrensning av cykel- och barnvagnsrum
Uppmaning om att inte parkera på gräsytorna
Inbjudan till korvgrillning

December 2015

Ingen avgiftshöjning för 2016
Information om regler för andrahandsuthyrning
Byte av portkoder
Uppmaning om att hålla ordning i entréerna och att parkera snyggt
Påminnelse om boendeansvar i bostadsrättsförening
Möjlighet att hämta ut nya ljudfällor för de som behöver

April 2015

Elavbrott för ombyggnad av elcentralerna
Dålig sopsortering
Uppmaning att inte röka kring husen
Möjlighet att ställa upp ytterdörrar
Elproblem i hus 35
Ventilationer får ej blockeras
Utförsäljning av gamla cyklar och barnvagnar

November 2014

Avgiftshöjning med 1,8% från januari 2015
Informationsmöte och extra föreningsstämma om gemensamt elavtal i januari
Planerat elavbrott i garaget
Möjlighet att ställa upp förrådsdörrarna
Plåtar i loftgångarna för att hindra löv, regn och snö
Översyn av namnskyltar

Juli 2014

Ändring av tvättider till tre pass per dag
Utrensning av cykel- och barnvagnsrum
Byte av portkoder
Gemensamt elavtal undersöks

April 2014

Besparingar av omsatta lån
Husvärdar sökes
Halkbehandling av loftgångarna
Andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen
Tvättstugeenkät

Februari 2013

Föreningslokalen uthyres i väntan på försäljning
Hala loftgångar
Avgiftshöjning med 3% från januari 2013
Fasadalger
Detaljplan för Solbjersområdet
Balkonginglasning

Juli 2012

Omvandling av föreningslokalen
Brandfarliga saker får ej förvaras i loftgångar eller i garaget
Fasadarbete
Undersökning av återvinning av frånluftsvärme

November 2011

Avgiftshöjning med 5% från januari 2012
Vi är nu en Riksbyggeförening
Ombyggnad av föreningslokalen för att kunna säljas
Åtgärder för att göra P-huset säkrare P-hus
Minskade sopkärl

Mars 2011

Sopsortering för matavfall
Motorcykelplatser i garaget
Putsning av fönster i loftgångarna
Cykelställ till cykelrummen
Förbättrande av gräsarmering

Senast uppdaterad 2018-09-20